Rok je za predaju naslova i nacrtka diplomskoga rada 17. ožujka 2023. Upute su za prijavu diplomskoga rada ovdje