Pozivamo studente prve godine Diplomskoga studija kroatistike da dođu na sastanak u utorak 5. X. 2021. u 10:00 u D-VI.