Za seminar u ovaj petak treba pročitati sve Ujevićeve pjesme iz izbora koji je dostupan na Omegi, a za zadaću analizirati tri pjesme od sljedećih:

Automati

Igračka vjetrova

Mašta povodom očiju

Moje nepoznato biće

Mrtvačeva veza

Ogledam se u jezeru

Pobratimstvo lica u svemiru