Održat će se u 12 sati u dvorani A 119. Oni studenti koji su položili jedan od kolokvija te žele pisati samo drugi nepoloženi dio, moraju to najaviti e-mailom.