Ispit iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost I., Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova, Hrvatska dječja književnost) održat će se u dvorani D III, a ne u D VII. Vrijeme (10h) ostaje isto.