Dramsko stvaralaštvo M.Krleže - srijeda, 27.4. u 17 sati u B113.

Hrvatska dječja književnost - srijeda, 27.4. u 18:30 u A119.