Poštovane kolegice i kolege,

prema najavi, zbog službenog puta nastavnica, nastava u kolegiju počinje 20. i 21. listopada. Molimo vas da se prije toga upoznate sa silabom i e-kolegijem koji se nalazi na Omegi pod naslovom Uvod u noviju hrvatsku književnost I (19. st). Lozinka kolegija je novija19.

Uz prvu temu, za sljedeći tjedan ćete pronaći upute uz Mažuranićev tekst koji trebate pročitati i pripremiti se odgovarajući na pitanja. Poželjno je da svoje odgovore napišete kao pripremu koju možete pokazati na seminaru.

Do skorog sureta vas pozdravljam,

Marina Protrka Štimec