Od 1. 10. 2021. do 30. 9. 2022. S. Coha koristi slobodnu studijsku godinu. Konzultacije će se održavati po potrebi, prema dogovoru na e-mail