Studenti koji u ovoj ak. godini žele ići na nastavnu praksu prijavljuju se za praksu popunjavanjem obrasca do 14. veljače 2024.

Dvopredmetni studenti koji praksu žele pohađati po programu jednopredmetnog studija prijavi trebaju priložiti molbu, koju treba predati u tajništvo Odsjeka za kroatistiku do 14. veljače.

Raspored će biti objavljen na stranicama Odsjeka do 23. veljače 2024.

Prijava za nastavnu praksu u ak. godini 2023/24. (google.com)