Nastava na kolegijima Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 (za dvopredmetne) i Hrvatski u školi: povijest nastavnog predmeta počinje 13. listopada.