Evo prijava za praksu. Izmjene i dopune javite na do sutra, 22. 2. u 10. 

1. Marta Bužanić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

2. Paula Drenški Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

3. Stella Bakulić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

4. Lara Bengez Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

5. Leonarda Mezak Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

6. Matea Boškić  Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

7. Dora Jakovac Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

8. Nikolina Hršak Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

9. Yuehan Peng Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

10. Ines Perlić Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

11. Ivan Matošević Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

12. Lucija Cvrk Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

13. Ana-Maria Starek Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

14. Matea Rebselj  Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

15. Marta Kunić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

16. Zlatko Gavran Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

17. Maja Ljiljak Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

18. Petra Bojić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

19. Antonija Radoš Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

20. Ivana Canosa Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

21. Marija Grgošić  Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

22. Nika Hrvatić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

23. Mihaela  Kramarić Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

24. Mirna Crnković Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

25. Stella Zavišić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

26. Josipa Varjačić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

27. Laura Soldat Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

28. Kristina  Grubeša Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

29. Katarina Cukovečki Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

30. Maja Ferenčević Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

31. Lana Horvat Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

32. Anja  Delić  Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

33. Ivana Vlahović  Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

34. Vanesa Petrinić Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

35. Antonela Đurđević Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

36. Valentina Šajfar Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

37. Maja Jureković Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

38. Matea Salopek Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

39. Martina Matić Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

40. Augustina Jančec Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

41. Marta Bajo Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

42. Nikolina Hajnić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

43. Petra Sever Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

44. Ines  Legin Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

45. Nikolina Orić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

46. Mirna Radojčić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

47. Matea Krnić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

48. Ella Horvat Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

49. Željka Vlah Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

50. Ivana Koprivnjak Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

51. Patricia Krizman Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

52. Ivana Franjičević Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

53. Ema Ladić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

54. Ana Matak Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

55. Anamarija  Mihalić Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

56. Magdalena Senković Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

57. Barbara Šundov Metodički blok i praksa (6 ECTS-a)

58. Silvija Dragija Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

59. Iva  Gazdić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

60. Petra Kober Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

61. Josipa  Turković  Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)

62. Lucija Devčić Metodički blok i praksa (15 ECTS-a)