Zaporka za ulazak u kolegij Književnost u nastavi 1 na Omegi: knjina20

Sutra, 19. listopada, održat ću predavanje o školskoj interpretaciji u 12.30, i još jednom za drugu skupinu u 13.30.

O terminu nadoknade seminara dogovorit ćemo se naknadno.