U ljetnomu roku primanja će se održavati uz najavu.

Idćega tjedna u ponedjeljak 8. srpnja u 12, a potom po dogovoru na e-adresu