Uvodno predavanje  bit će u petak, 7. listopada 2022. u 11,30.