Poštovani i dragi kolege,

nastava na izbornom kolegiju Hrvatska dijalektna leksikografija počet će u petak, 8. ožujka, prema rasporedu.

Srdačan pozdrav, Joža Horvat