Sve obavijesti vezane uz kolegij bit će objavljene na Omegi. Lozinka za prijavu glasi dijalekt (malim slovima).