Uvodni susret iz kolegija Hrvatska dijalektologija 1 održat će se u četvrtak, 6. listopada, u 12.30 u D-IV.