Nastava iz kolegija počinje u ponedjeljak, 11. listopada, prema rasporedu.