Novosti › Vijesti i zbivanja
20. 7. 2018.

Nove knjige u izdanju Zagrebačke slavističke škole

Rodni jezici. Zbornik radova o jeziku, rodu i spolu (uredila i uvodnu studiju napisala Tatjana Pišković, prevela Nevena Erak Camaj, FF press – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2018) okuplja dvanaest kanonskih teorijskih tekstova koji su zacrtali temelje i smjerove istraživanja rodne lingvistike. Otkrivajući glavna problemska žarišta feminističkoga bavljenja jezičnim oblikovanjem roda i spola u posljednjih pola stoljeća, odabrane studije koje potpisuju R. Tolmach Lakoff, D. Spender, D. N. Maltz i R. A. Borker, D. Tannen, P. Eckert i S. McConnell-Ginet, J. M. Bing i V. L. Bergvall, R. Barrett, D. Kulick, J. Holmes, D. Cameron i M. Bucholtz reprezentiraju kronološki razvoj discipline i ukazuju na njezine glavne prekretnice. Vrijednost pak njihova prijevodnog, hrvatskog izdanja leži kako u registriranju rodne lingvistike kao znanstvene discipline u našoj akademskoj zajednici tako i u nastojanju da se u hrvatskome znanstvenom diskursu utvrdi osnovna rodnolingvistička terminologija i nadiđu anakroni esencijalistički pristupi jeziku, spolu i rodu.

Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole (uredile Ivana Brković i Tatjana Pišković, FF press – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2018) donosi pisane inačice predavanja održanih na 46. seminaru Zagrebačke slavističke škole u sklopu ciklusa što su ga osmislile Maša Kolanović i Tatjana Pišković. Pristupajući temi izvedaba roda iz različitih perspektiva (jezikoslovne, književnoznanstvene, kulturološke) okupljeni tekstovi dvanaestero autora (M. Bertoša, L. Čale Feldman, Z. Glovacki-Bernardi, D. Jelača, D. Lugarić Vukas, S. Marjanić, R. Matasovića, Ž. Miklošević, T. Pišković, M. Simić, J. Vince Pallua, A. Zlatar Violić) otvaraju različita rodna pitanja te u skladu sa suvremenom teorijom ukazuju na konstruktivistički karakter kategorije roda u književnosti, jeziku, umjetnosti, filmu, publicistici i drugim medijima.