Novosti › Vijesti i zbivanja
14. 12. 2016.

VI. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - VI. HIDIS

Od 15. do 17. prosinca na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održavat će se VI. međunarodni znanstveni skup "Hrvatski kao drugi i strani jezik - VI. HIDIS". Organizator je skupa Hrvatsko filološko društvo, a suorganizatori su Hrvatska matica iseljenika i Odsjek za kroatistiku.

Tijekom tri dana skupa nastupit će 46 domaćih i inozemnih izlagača (Australija, Bosna i Hercegovina, Francuska, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Poljska, SAD, Slovenija) s 40 izlaganja u 12 sekcija. Prvoga dana skupa pozvano će predavanje održati Kees de Bot (Sveučilište u Groeningenu i Sveučilište u Veszpremu), drugoga dana Branimir Belaj (Sveučilište u Osijeku), a trećega Petar Vuković (Sveučilište u Zagrebu). Posljednjega dana skupa uz redovna će se izlaganja održati doktorandska radionica i predstavljanje knjiga.

Program

Knjižica sažetaka