Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Prof. dr. sc. Vinko Brešić

, 01/4092-084

Vrijeme primanja: srijedom 11:45–12:30 i po dogovoru, B121

Biografija

bresicDr. sc. Vinko Brešić (1952), književni povjesničar, profesor novije hrvatske književnosti (1976. asistent, 1984. docent, 1992. izvanredni profesor, 1997. redoviti profesor, 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju), predavač na domaćim i nekim stranim sveučilištima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga i nekoliko stotina članaka, redaktor školskih, popularnih i kritičkih izdanja djela tridesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. st., urednik časopisa Zrcalo (1991-94) i Croatica (Nova Croatica, 2007. – 2012., Croatica, 2013.), nekoliko antologija i zbornika te voditelj istraživačko-nakladničkih projekata o književnim časopisima i autobiografiji. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2007), Nagrade Julije Benešić (2009), Velikoga zlatnog dukata (2014) i Povelje Filozofskog fakulteta (2015).

Bibliografija

Važnije znanstveno-stručne knjige:

 1. Dobriša Cesarić (Zagreb, 1984.)
 2. Časopisi Milana Marjanovića (Zagreb, 1990.)
 3. Dragi naš Šenoa (Zagreb, 1992.)
 4. Autobiographies by Croatian Writers (Zagreb-Dubrovnik, 1993.)
 5. Hrvatsko pjesništvo osamdesetih: bibliografija 1980-1989. (Zrcalo, 1-2, 1993.)
 6. Novija hrvatska književnost (Zagreb, 1994.)
 7. Hrvatski putopisi (Zagreb, 1996. i 1997.)
 8. Autobiografije hrvatskih pisaca (Zagreb, 1997.)
 9. Mila si nam ti jedina… Hrvatsko rodoljubno pjesništvo od Bašćanske ploče do danas. (Zagreb, 1998. – Suautori J. Bratulić, S. Damjanović i B. Petrač)
 10. Knjiga o Virovitici (Virovitica, 1999. i 2001.)
 11. Teme novije hrvatske književnosti (Zagreb, 2001.)
 12. Pjesnici hrvatske moderne (Zagreb, 2003.)
 13. Slavonska književnost i novi regionalizam (Osijek, 2004.)
 14. Čitanje časopisa (Zagreb, 2005.)
 15. Hrvatski književni časopisi 19. stoljeća – Studija & Bibliografija, 1-5 (Zagreb, 2006-07.)
 16. Kritike (Zagreb 2008.)
 17. Iz pr(a)ve ruke. Nove autobiografije hrvatskih pisaca, knj. 1 (Zagreb, 2013.)
 18. Iz pr(a)ve ruke. Nove autobiografije hrvatskih pisaca, knj. 2 (Zagreb, 2014.)
 19. Praksa i teorija književnih časopisa (Zagreb, 2014.)
 20. Hrvatska književnost 19. stoljeća (Zagreb, 2015. i 2019.)
 21. Kroatistička čitanja: zapisi o hrvatskim piscima, knjigama i običajima (Pula, 2017.)
 22. Eseji o autobiografiji (Zagreb, 2018.)

Važniji znanstveno-stručni članci