Kroatistika › Fotoalbumi
11. 11. 2015.

Putovanje u Rumunjsku

Fotoalbum sa studijskoga putovanja u Rumunjsku i s međunarodne znanstvene konferencije Hrvatski u Rumunjskoj održane u Bukureštu 2. i 3. listopada 2015.