Kroatistika › Fotoalbumi
6. 11. 2022.

Terenska nastava – Grabrovnica, Pitomača. Novija hrvatska književnost 1

Dana 17. listopada 2022. studenti kroatistike uputili su se, u sklopu kolegija na trećoj godini preddiplomskog studija Uvod u noviju hrvatsku književnost I, 19. st., na jednodnevnu terensku nastavu u maleno podravsko mjesto Grabrovnica, u blizini naselja Pitomača.