Kroatistika › Fotoalbumi
21. 7. 2013.

Franjevački samostani Bosne i Hercegovine

Fotoalbum s terenske nastave »Franjevački samostani Bosne i Hercegovine«, svibanj 2013. g. pod vodstvom prof. dr. Ive Pranjkovića, dr. sc. Dolores Grmača i prof. dr. Matea Žagara.