Raspored

Pozivnica i raspored u PDF-u

Srijeda, 25. studenoga

Dvorana VII

10:00–12:00Svečana akademija. Moderatori: Davor Nikolić i Anera Ryznar
Pozdravni govori
Uvodna riječ pročelnice Odsjeka za kroatistiku Bernardine Petrović

Prigodna predavanja:

Krešimir Nemec: Hrvatska znanost o književnosti i novi mediji

Ivo Pranjković: Jezikoslovna kroatistika danas i sutra

Stjepan Damjanović: Slovinski u povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske filologije

Vlado Pandžić: Studij kroatistike i nastavni predmet Hrvatski jezik u ozračju suvremenih kurikulskih teorija

12:00–13:00 Koktel

Vijećnica

13:00–14:30Kroatistički razgovori

14:30 Predstavljanje zbornika radova Transmisije kroatistike (PDF, 5 MB)
Zbornik će predstaviti Krystyna Pieniążek Marković i Lahorka Plejić-Poje

Dvorana IV

15:30Predstavljanje publikacija i projekata studenata Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Moderatorice: Ivana Ćurić i Ivana Vilović

Lara Mitraković: Klub studenata kroatistike

Marijana Kardum, Mario Šimudvarac i Ana Vučić: Jat, časopis studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Dunja Vranešević: Tekstom o tekstu: zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika

Josipa Zečević: Leksikon hrvatskih književnih kritičara

Iva Dragićević, Petra Glavor Petrović i Ivana Vilović: Studentski projekti Lukrecija i Pjerin (drame, knjige, predstave)

Rebeka Polak i Barbara Dorotić: Pirandello u zrcalu savjesti i Držić u Zagrebu i Dubrovniku

Maja Jukić i Saša Lovrić: Yorick, predstava i Yorickovo zrcalo, kroatistički časopis za kazalište i književnost

Klara Jakelić, Saša Lovrić, Tina Marušić i Mario Šimudvarac: 100 godina Glembajevih. Kako smo vidjeli Agram i Krležu

Perica Oreč: Čekanje: Čehov i Beckett. U glazbenome dijelu sudjeluju članovi Glazbene sekcije Kluba studenata kroatistike FF-a.

Četvrtak, 26. studenoga

Dvorana I

8:45 Registracija sudionika

9:00 Pozdravna riječ pročelnice Odsjeka za kroatistiku Bernardine Petrović

9:15 Uvodna riječ Matea Žagara, predsjednika Organizacijskog odbora skupa

Jutarnja sesija – početak u 9:30 h, Dvorana I

9:30–9:45 Vinko Brešić:
Okviri, dometi i perspektive književne kroatistike

9:45–10:00 Aleksandar Mijatović:
Kroatistika i preobrazbe književne teorije

10:00–10:15 Milovan Tatarin:
Tekstologija i granice nacionalne filologije

10:15–10:30 Krešimir Mićanović:
Jezična standardizacija i historizacija jezika

10:30–11:00 Rasprava: moderira Marina Protrka Štimec

11:00–11:20 Stanka

11:20–11:35 Marina Protrka Štimec:
U obranu kanona: Suvremene obrazovne politike i studij nacionalne filologije

11:35–11:50 Ružica Pšihistal:
Kanon hrvatske književnosti (pisane i usmene)

11:50–12:05 Sanja Zubčić:
Povijesna dijalektologija: ishodišta, prepreke, postignuća i perspektive

12:05–12:20 Đurđa Strsoglavec:
Kroatistika u susjeda

12:20–12:50 Rasprava: moderira Evelina Rudan

12:50–15:00 Stanka

Popodnevna sesija A – početak u 15:00 h, Dvorana I

15:00–15:15 Lada Badurina:
Jezikoslovni pristupi tekstu

15:15–15:30 Branimir Belaj:
Kako suvremeni teorijski pristupi mogu pomoći jezikoslovnoj kroatistici?

15:30–15:45 Bernardina Petrović:
Pragmakroatistika danas i sutra

15:45–16:00 Ivo Žanić:
Sociokulturna lingvistika, popularna kultura i suvremeni hrvatski

16:00–16:30 Rasprava: moderira Tatjana Pišković

16:30–16:45 Stanka

16:45–17:00 Tatjana Pišković:
Zaobilaženje znanstvene rasprave o jezičnome oblikovanju rodnih identiteta

17:00–17:15 Anera Ryznar:
Koliko je danas funkcionalna funkcionalna stilistika?

17:15–17:30 Ivan Marković:
Filološka slijepa pjega zvana grafem

17:30–17:45 Amir Kapetanović:
Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobu

17:45–18:00 Ivana Eterović:
Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21, stoljeća

18:00–18:30 Rasprava: moderira Mateo Žagar

19:00 Zajednička večera

Popodnevna sesija B – početak u 15:00 h, prostorija A-119

15:00–15:15 Zvonko Kovač:
Nacionalna i interkulturna povijest književnosti

15:15–15:30 Andrea Milanko:
Od politike filologije do filologije politike i natrag

15:30–15:45 Leo Rafolt:
Okvirni komparatizam i transkulturalna nacionalna filologija Svetozara Petrovića

15:45–16:00 Davor Beganović:
Filologija i politika iznova. Aktualnost ideja Svetozara Petrovića u promijenjenom kontekstu

16:00–16:30 Rasprava: moderira Zrinka Božić Blanuša

16:30–16:45 Stanka

16:45–17:00 Tvrtko Vuković:
Filologopoesis: Filologija i poetičko mišljenje

17:00–17:15 Zvonimir Glavaš:
Povraci filologiji između igre i komentara

17:15–17:30 Kristina Peternai Andrić:
Zašto je književnost važna? Etički i empatički aspekti suvremene naratologije

17:30–17:45 Lana Molvarec:
Saidova putujuća teorija (travelling theory) u kontekstu znanstvenog proučavanja hrvatske književnosti

17:45–18:15 Rasprava: moderira Leo Rafolt

19:00 Zajednička večera

Petak, 27. studenoga

Jutarnja sesija A – početak u 9:30 h, Dvorana I

9:30–9:45 Tanja Kuštović:
Suvremena tekstološka proučavanja glagoljičnih tekstova

9:45–10:00 Boris Kuzmić:
Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?

10:00–10:15 Anđela Frančić:
Suvremena hrvatska onomastika – izazovi, potrebe i mogućnosti

10:15–10:30 Marija Malnar Jurišić, Martina Bašić:
Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščera, danas, jutra...

10:30–11:00 Rasprava: moderira Bernardina Petrović

11:00–11:15 Stanka

11:15–11:30 Zrinka Jelaska:
Naučljivost i svrhovitost u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom

11:30–11:45 Ana Ćavar:
O čitanju u kurikulskoj paradigmi metodike Hrvatskog jezika

11:45–12:00 Jadranka Nemeth-Jajić:
Stilistika književnih i neknjiževnih tekstova u surječju novih obrazovnih koncepcija

12:00–12:15 Ivan Janjić:
Kroatistika i nastava Hrvatskoga jezika

12:15–12:30 Sanda Lucija Udier:
Filološki pristup poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

12:30–12:45 Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš-Mikulić:
Hrvatski kao drugi i strani jezik sa sveučilišne perspektive

12:45–13:15 Rasprava: moderira Marica Čilaš Mikulić

13:30 Zajednički ručak

Jutarnja sesija B – početak u 9:30 h, prostorija A-119

9:30–9:45 Mario Essert, Juraj Benić, Jakov Topić, Božidar Štimac:
Mogućnosti označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštine

9:45–10:00 Davor Nikolić:
Digitalna humanistika i nacionalna filologija: slamka spasa ili adrenalinska injekcija?

10:00–10:15 Kristina Štrkalj-Despot:
Nove mogućnosti i stari tekstovi: stanje i perspektive retrodigitalizacije i digitalizacije hrvatske jezične baštine

10:15–10:30 Velimir Piškorec, Ivana Kurtović Budja:
O dvama zvučnim atlasima hrvatskoga jezika

10:30–11:00 Rasprava: moderira Ivana Eterović

11:00–11:15 Stanka

11:15–11:30 Suzana Coha:
(Post)modernistički historiografski koncepti i metode u povijestima svjetske književnosti Ivana Slamniga i Milivoja Solara

11:30–11:45 Tatjana Jukić:
Hrvatski Hamlet, psihoanaliza socijalizma i povijest književnosti

11:45–12:00 Julijana Matanović:
Tema: veznik i (Ivo Andrić i Josip Mlakić)

12:00–12:15 Dušan Marinković:
Hrvatska književna historiografija i književni rad Srba u Hrvatskoj

12:15–12:30 Davor Dukić:
Problemi proučavanja i sintetske deskripcije međurazdoblja (1790.–1835.) hrvatske književne kulture

12:30–13:00 Rasprava: moderira Lahorka Plejić Poje

13:30 Zajednički ručak