Studij › Opće obavijesti
25. 8. 2020.

Upisi na diplomski studij kroatistike u akademskoj godini 2020/21.

U akademskoj godini 2020/21. Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svoje diplomske studije smije upisati najviše 80 studenata na dvopredmetnom te najviše 50 studenata na jednopredmetnom studiju. Kvote za smjerove dvopredmetnog diplomskog studija (nastavnički, jezikoslovni, književni) nisu posebno određene.

Diplomski studij mogu upisati pristupnici koji su završili preddiplomski studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, istovjetan preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ili srodan društveno-humanistički preddiplomski studij.

Pristupnicima koji su završili istovjetan preddiplomski studij na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu neće se propisivati razlikovne obveze.

O pravu na upis i razlikovnim obvezama studenata koji su završili srodne, ali neistovjetne, preddiplomske studije odlučivat će pojedinačno odsječko povjerenstvo na temelju uvida u studijske programe.

Jedini kriterij za upis jest prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. To znači da nema razredbenog ispita.

Opći podaci o upisima u diplomske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta.