Studij › Opće obavijesti
4. 9. 2018.

Upisi na diplomski studij kroatistike u akademskoj godini 2018/19.

U akademskoj godini 2018/19. Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu na svoje diplomske studije smije upisati najviše 80 studenata na dvopredmetnom studiju te najviše 50 studenata na jednopredmetnom studiju. Kvote za smjerove dvopredmetnog diplomskog studija (nastavnički, jezikoslovni, književni) nisu posebno određene.

Prema odluci Vijeća Odsjeka za kroatistiku od 7. svibnja 2018. godine jedini je kriterij za upis prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. To znači da nema razredbenog ispita.

Prema istoj odluci, za studente kroatistike na drugim sveučilištima koji ostvaruju pravo na upis diplomskog studija na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu određuju se razlikovni ispiti, i to u skladu s dokumentom „Priznavanje predmeta s drugih preddiplomskih studija kroatistike za akademsku godinu 2018/19“. Taj se dokument i spomenuta odluka Vijeća Odsjeka za kroatistiku nalaze na mrežnim stranicama Odsjeka.

Molbe studenata koji nisu završili preddiplomski studij kroatistike razmatrat će se pojedinačno.

Više o upisima na diplomske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu možete pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta.