11. 11. 2011.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike

Studij pokreće i izvodi Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a suradničke su ustanove u izvođenju studija kroatistički studiji u Rijeci, Osijeku, Zadru, Splitu i Puli, srodni ili komplementarni odsjeci Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Zagrebačkoga sveučilišta te HAZU i njegovi instituti. Voditelj je studija prof. dr. sc. Vinko Brešić.

Osim fundamentalnim predmetima kao što su pojedini aspekti teorija znanstvenoga polja i uvod u znanstveni rad, posebna se pozornost posvećuje jezičnoj standardološkoj problematici, istraživanju hrvatskoga kao drugoga (ili stranoga) jezika, statusu hrvatske književnosti i njezina proučavanja u svijetu, posebno u zemljama EU-a, te hrvatskoj kulturi u aktualnim globalizacijskim procesima.

Inovativnost je poslijediplomskoga studija kroatistike u izrazitoj interdisciplinarnosti i suradnji sa sličnim studijima u zemlji i inozemstvu, u stalnome otvaranju novih istraživačkih problemskih područja unutar jezične i književne kroatistike i njima bliskih područja (hrvatski studiji) te primjeni najnovijih istraživačkih metoda i spoznaja. Posebna se pozornost posvećuje pragmatičnim aspektima studija kroatistike i tržišnim potrebama za kadrom toga profila (npr. studij "Landeskunde" na slavistikama u inozemstvu, studij hrvatskoga jezika kao stranoga, studij i recepcija hrvatske književnosti i kulture u pojedinim zemljama, posebno u zemljama EU-a itd.).

Plan i program poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike (PDF: 188 kb)