Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Marija Fiolić, doktorandica

Životopis

Marija Fiolić rođena je 1987. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju (VII. gimnazija) školu. Godine 2005. upisala je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u ožujku 2011. godine, napisavši i usmeno obranivši diplomski rad "Predodžba Dalmacije u Danici ilirskoj" pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Dukića. Godine 2015. upisala je Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, a od siječnja 2017. godine zaposlena je kao asistentica na projektu "Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPECTRESS)" voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića pri Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od srpnja do listopada 2017. godine u sklopu znanstveno-istraživačkoga rada na projektu boravila je na Sveučilištu u São Paulu (Brazil) kao doktorand posjetitelj. Područje njezina istraživanja trenutno je usmjereno na interdisciplinarno polje recentnog proučavanja traumatskoga narativa te komparativno čitanje tekstova kulture (književnost, film, historiografija) s temom traume.