Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Edita Hercigonja-Mikšik, prof., viša lektorica

, 01/4092-070

Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 13.00 do 14:00. B107

Biografija

hercigonja miksikRođena je 1955. god. u Sisku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1979.god. studijske grupe jugoslavistiku i filozofiju.

Od 1980. god. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, isprva u zvanju asistentice na Katedri za suvremeni hrvatski jezik, te je od 1980. do 1987. god. držala seminare i predavanja iz Leksikologije. Od 1987.god. radi u nastavnom zvanju lektora za jezikoslovno nastavno područje humanističkih znanosti te održava predavanja i seminare iz kolegija Kultura govorenja, čitanja i pisanja. Godine 1994. izradila je interdisciplinarno zamišljen program predavanja i seminara za kolegij Kultura hrvatskoga jezika koji je niz godina izvodila u okviru stručnih programskih osnova za studente nenastavničkih smjerova Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Od 1992/93, uz Kulturu hrvatskoga jezika, održava nastavu iz Jezičnih vježbi na matičnoj katedri. U nastavnom zvanju višeg lektora na Katedri za hrvatski standardni jezik drži od 1997.god. nastavu iz Jezičnih vježbi hrvatskoga standardnoga jezika. Od 2005. god. izvodi nastavu iz Jezičnih vježbi 1 (ortografsko- ortoepskih vježbi) i Jezičnih vježbi 2 (lektorsko- redaktorskih vježbi). Uz temeljnu stručnu nastavnu orijentaciju objavila je stručne, znanstvene radove i eseje, uglavnom s temama iz područja leksikologije i filozofije jezika. Godine 2006. i 2007. boravila je na studijskom putovanju u SAD-u i sudjelovala u razmjeni nastavnih iskustava na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti na University of North Carolina u Chapel Hillu.

Bibliografija

1. II. ročki glagoljaški bienalle (recenzija) (Motovun – Roč, 25. i 26. 10. 1975), Croatica, Zagreb, 1975.

2. Legenda i stvarnost u dramskoj trilogiji “I bogovi pate” Marjana Matkovića, Revija 2, Osijek, 1980.

3. Prilog teoriji hrvatske filozofske terminologije, Radovi zavoda za slavensku filologiju 17, Zagreb, 1982.

4. Spoznajno-ontološke odrednice leksikalizirane metafore, Croatica, Zagreb,1996.

5. Metaforičke projekcije kategorija prostora u izricanju sadržaja subjektivnog iskustva, Umjetnost riječi, Zagreb, 2002.

6. Hermeneutičke dimenzije iskaza u svakodnevici govorne zbilje , Forum (srpanj-rujan) knjiga LXXIII., broj 7-9, Zagreb, 2002

7. Na granicama spoznaje: između vječne gnoze i diskurzivnog uma, Europski glasnik,Godište VII , br. 7, Zagreb, 2002.

8. Vrste frazema s opisima govora tijela i njihove semantičko- stilske osobitosti, Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenog izražavanja te medijske kulture, Godina III, br. 1-2, Zagreb, 2005.

9. Smrt u jeziku i smrt jezičnog znaka, Republika, br.6, DHK, Zagreb, 2007.

10. O jednom ne baš uobičajenom jezičnom savjetniku, Lahor, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2010.

11. Heideggerova "kaza" i jezična potraga Anke Žagar, Forum, broj 7-9, Zagreb, 2012.

12. Značenjska dekonstrukcija poslovno-političkog govora, Kolo 1-2, MH, Zagreb, 2013.