Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
28. 9. 2015.

Krasnoslov i gluma

Katedra: Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Studij: diplomski

Predmet: Teorija književnosti/kulture; Hrvatska književnost; Književnost/kultura; Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti; Metodika; Mediji; Medijska kultura

Akademska godina: 2015/16.

Nastavnica: Mira Muhoberac, dipl. dramaturg, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. komparatist književnosti

ECTS: 4 (četiri) boda

Trajanje: 1 semestar

Semestar izvođenja: 7. i 9. (zimski)

Oblik nastave: 15 sati predavanja i 30 sata seminara

Oblik nastave: predavanja i seminari; moguća je terenska nastava u zagrebačkim kazalištima i drugim hrvatskim institucijama, prema dogovoru sa studentima/studenticama

Tip kolegija: A-1 i C-2, izborni kolegij (kolegij je namijenjen studentima kroatistike, jednopredmetne i dvopredmetne, svih smjerova, i studentima drugih studijskih grupa) i obvezni izborni kolegij za studente kroatistike nastavničkoga smjera

Uvjeti upisa: Nema uvjeta

Opis kolegija: Čitanje književnih i drugih tekstova. Interpretativno čitanje. Izgovor. Glas. Krasnoslov. Recital. Predstava. Gluma. Scenski govor. Tehnike glume. Scenski pokret. Scenske tehnike. Oblici i metode dramskog odgoja i scenske umjetnosti

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata/studentica s temeljnim postavkama krasnoslovljenja i glume u kontekstu interpretacije teksta, metodologije, teorije i povijesti književnosti i jezikoslovlja

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit (prezentacija projekata) ili kazališna predstava na fakultetu, u javnom prostoru ili profesionalnom kazalištu i kazališna knjižica ili knjiga

Nastavni termin i prostorija: utorak, 17:45 – 20 (A-223) ili srijeda, 18:30 – 20:45 (u B-108 od 18:30 do 19:15, a u A-119 od 19:15 do 20:45) ili srijeda 19:15 – 21:30 (A-119) 

Način prijave na kolegij: studenti / studentice prijavljuju se na kolegij e-prijavnicom na e-adresu ili ; pri prijavi e-poštom student/studentica treba navesti: ime i prezime, studijsku grupu/studijske grupe, godinu (semestar) studiranja, smjer; dodatna pitanja: mobitel 091 / 517 68 44

Sadržaj kolegija

Izvedbeni plan

 1. Krasnoslov i gluma – Uvod (opis predmeta, metode, literatura, discipline, tipologija)
 2. Čitanje književnih tekstova
 3. Čitanje neknjiževnih tekstova
 4. Interpretativno čitanje
 5. Izgovor
 6. Glas
 7. Krasnoslov
 8. Recital
 9. Predstava
 10. Gluma
 11. Scenski govor
 12. Tehnike glume
 13. Scenski pokret
 14. Scenske tehnike
 15. Oblici i metode dramskog odgoja i scenske umjetnostiDramska/scenska kultura i umjetnost (umjetničko područje) – Nastava hrvatskoga jezika i predmetnih područja – Teorija i praksa – Institucionalni i alternativni prostori, okviri i slobode

Literatura

Obvezna

 • Cicely Berry, Glumac i glas, prevela s engleskoga i za hrvatski prilagodila Antonija Ćutić, AGM / Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1997, 255 str. (zadana poglavlja)
 • Mihail Aleksandrovič Čehov, Glumcu: o tehnici glume, preveo s engleskoga Vladimir Gerić, Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb, 2004, 266 str. (zadana poglavlja)
 • Iva Gruić, Prolaz u zamišljeni svijet, Golden marketing, Zagreb, 2002, 123 str.

Izborna

 • Miljenko Foretić, Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika, u: Marin Držić. Zbornik radova [Zbornik radova o Marinu Držiću], uredio Jakša Ravlić, Matica hrvatska, Zagreb, 1969, str. 233-255.
 • Silvio D' Amico, Povijest dramskog teatra, preveo s talijanskoga Frano Čale, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1972, poglavlje Grčka i Rim, str. 25-86.
 • Vladan Švacov, Temelji dramaturgije, Školska knjiga, Zagreb, 1976, 256 str.
 • Stjepko Težak, Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine, Školska knjiga, Zagreb, 1979, 291 str.
 • Zvjezdana Ladika, Dijete i scenska umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1970, 173 str.
 • Nikola Batušić, Povijest hrvatskoga kazališta, Školska knjiga, Zagreb, 1978, 541 str.
 • Louis Jouvet, Rastjelovljeni glumac, prevele s francuskoga Vlasta Gotovac i Ana Gotovac, stručna redakcija Nikola Batušić, Biblioteka Prolog, velika edicija, Izdanja centra za kulturnu djelatnost Zagreb, Zagreb, 1983, 320 str.
 • Konstantin Sergejevič Stanislavski, Moj život u umjetnosti, prevela s ruskoga Ognjenka Milićević, Biblioteka Prolog, velika edicija, Cekade, Zagreb, 1988, 424 str.
 • Konstantin Sergejevič Stanislavski, Rad glumca na sebi. Prvi dio, prevela s ruskoga Ognjenka Milićević, Zagreb, 1989, 407 str.
 • Konstantin Sergejevič Stanislavski, Rad glumca na sebi. Drugi dio. Rad glumca na ulozi, prevela s ruskoga Ognjenka Milićević, Zagreb, 1991, 333 str.
 • Joško Ševo i dr, Pjesništvo (Elektronička građa), Zagreb, 2000.
 • Branko Gavella, Dvostruko lice govora, priredila Sibila Petlevski, Biblioteka Akcija, Centar za dramsku umjetnost Zagreb, Zagreb, 2005, 348 str.
 • Branko Gavella, Teorija glume, priredili Nikola Batušić i Marin Blažević, Biblioteka Akcija, Centar za dramsku umjetnost Zagreb, Zagreb, 2005, 288 str.
 • Joseph R. Roach, Strasti glume. Studije o znanosti glume, prevela s engleskoga Marijana Javornik Čubrić, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb, 2005, 330 str.

Kontakt: Mira Muhoberac: ; ; 091 / 517 68 44

Konzultacije / vrijeme primanja: srijedom / srijeda, 17:30 – 18:30, B-108; 01/6120 071