Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2016.

Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Ivo Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači

Nastavnik: dr. Julijana Matanović, izv.prof.

ECTS: 4 boda

Jezik: Hrvatski

Trajanje : 1 (jedan) semestar: V.(zimski)

Status: Izborni kolegij za studente V.(zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan diplomski studij

Cilj kolegija: Stjecanje znanja o utjecaju i upisivanjima tradicije, čitanje suvremenika i traganje za novim smislovima u tekstovima velikih prethodnika

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U interpretacijama književnog djela nerijetko posežemo za autorima i djelima koji su izvršili utjecaj na književnost „poslije sebe“. Proučavanje utjecaja neophodno je za razumijevanje same literature (Claudio Guillen). Kolegij će se usmjeriti na jasno naznačeno i upisano značenje Ive Andrića u prozi Josipa Mlakića, Ivana Supeka, Ivana Aralice, Feđe Šehovića i Miljenka Jergovića: kroz izravno spominjanje formativnih Andrićevih djela (Andrićeva Prokleta avlija u romanu Kad magle stanu), kroz iskričave informante (Buna Janusa Pannoniusa, Ljudi koji su sadili drveće, Gorak okus duše…), naslove (Čuvari mostova), rečenice koje funkcioniraju kao polazište novom tekstu (Živi i mrtvi). Svi oni „oživljavaju“ Andrića puno dublje i složenije nego što se to moglo naslutiti kroz dosadašnje interpretacije.

Pismo suvremenih pripovjedača, posebice njihov spiralni odnos prema povijesti, sa svim svojim podsjećajućim mjestima, otkriva spomenute autore i kao Andrićeve čitatelje te iznova svjedoči kako je jedina prava odrednica piščeve pripadnosti primatelj koji ponuđene rečenice prepoznaje i prima kao vlastite.

Oblik nastave: Predavanje i seminari

Korištene metode: Izlaganje, čitanje i raspravljanje o tezama sekundarne literature, analiza i interpretacija primarne literature, pisanje eseja na zadane teme

Sadržaj po tjednima

 1. Uvodno predavanje
  Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija
 2. Razotkrivanje veličine priče i pripovijedanja: Ivo Andrić: Razgovor s Gojom, Legenda o sv. Francisku iz Asizija, Mostovi, Govor uz Nobelovu nagradu, Pismo iz 1920.; Josip Mlakić, Dug Andriću (rukopisno predavanje)
 3. Ivo Andrić: Fratarski ciklus (Kod kazana, Ispovijed, Šala u Samsarinom hanu)
 4. Ivo Andrić, Prokleta avlija; Josip Mlakić, Kad magle stanu
 5. Ivo Andrić, Travnička hronika
 6. Josip Mlakić, Živi i mrtvi, Psi i klaunovi
 7. Ivo Andrić, Na Drini ćuprija, Josip Mlakić, Čuvari mostova
 8. Josip Mlakić, Tragom zmijske košuljice
 9. Feđa Šehović, Gorak okus duše
 10. Ivan Supek, Buna Janusa Pannoniusa
 11. Ivan Aralica, Psi u trgovištu
 12. Miljenko Jergović, Gloria in excelsis
 13. Zaključno predavanje

Literatura

Izvori:

 • Ivo Andrić
  Prokleta avlija, Na Drini ćuprija, Travnička hronika Kod kazana, Čaša, Ispovijed, Šala u Samsarinom hanu, Pismo iz 1920., O priči i pripovijedanju (prigodni govor uz Nobelovu nagradu), Mostovi, Razgovor s Gojom, Legenda o sv. Francisku iz Asizija
 • Josip Mlakić
  Kad magle stanu, Živi i mrtvi, Čuvari mostova, Psi i klaunovi, Tragom zmijske košuljice
 • Ivan Aralica
  Psi u trgovištu
 • Feđa Šehović
  Gorak okus duše
 • Ivan Supek
  Buna Janusa Pannoniusa
 • Miljenko Jergović
  Gloria in excelsis

Obavezna literatura:

 1. Gustave Lanson: O poimanju utjecaja, Polja, časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja. Novi Sad, XXXIII, br 335, 1987.
 2. Joseph Strelka: Literarni uticaj (direktni i indirektni), Polja, br. 335, 1987.
 3. Kruno Pranjić: Strah i mržnja u Bosni (kroz bosanska pismena), predgovor knjizi Ivo Andrić. Priča o vezirovom slonu i druge odabrane, Zagreb 2005, str. 9-34.
 4. Ivan Lovrenović: Ivo Andrić, Paradoks o šutnji ( predgovor Izabranim djelima Ive Andrića), Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine, knjiga 18, Sarajevo 2007., str. 5-55.
 5. Krešimir Nemec, Egzotika u svakodnevnici, svakodnevnica u egzotici. Pripovjedačko umijeće Ive Andrića, predgovor knjizi Nemir od vijeka, Mozaik knjiga 2007, str. 5-29.

Dopunska literatura:

 1. Zbornik radova o Ivi Andriću, Beograd 1979.
 2. Travnik i djelo Ive Andrića zavičajno i univerzalno. Zbornik radova sa naučnog skupa. Veselin Masleša, Sarajevo 1980.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti sudjeluju u svim oblicima nastave, svaki sat obrađuju djelo istaknuto u sadržaju i u analizi konzultiraju predmetnu literaturu. Njihova aktivnost prati se tijekom zajedničkog rada. Konačnoj ocjeni pridružuje se i ocjena eseja

Način polaganja ispita: Usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra