Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
21. 2. 2014.

Drama i kazalište

Studij: diplomski

Predmet: Teorija književnosti/kulture; Hrvatska književnost; Književnost/kultura; Metodika; Mediji

Akademska godina: 2013./2014.

Kolegij: Drama i kazalište

Nastavnica: Mira Muhoberac, dipl. dramaturg, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. komparatist književnosti

ECTS: 4 (četiri) boda

Trajanje: 1 semestar

Oblik nastave: 15 sati predavanja i 30 sata seminara

(+ 60 sati predavanja /Metodički blok – Metodika nastavne prakse/)

Status/tip izbornosti: izborni, C-2 (kolegij je namijenjen studentima kroatistike, jednopredmetne i dvopredmetne, svih smjerova, i studentima drugih studijskih grupa) i A-1 (studenti kroatistike), obvezni izborni za studente kroatistike nastavničkoga smjera

Semestar izvođenja: 8. i 10. (ljetni)

Uvjeti upisa: Nema uvjeta

Opis kolegija: Dramaturška i teatrološka čitanja i analize odabranih drama iz hrvatske i svjetske književnosti (od antike do 21. stoljeća). Analize kazališnih predstava (sinkronijski i dijakronijski aspekt) u hrvatskome, europskome i širemu svjetskome kontekstu. Izvedbene umjetnosti: povijest i suvremenost, teorija i praksa, analiza, interpretacija i recepcija; autor–izvođač–čitatelj/gledatelj.

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s temeljima dramaturgije i teatrologije, osposobljavanje za dramaturške i teatrološke analize književnih tekstova, kazališnih predstava i pojedinih fenomena iz područja kulture i umjetnosti.

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit (prezentacija projekata).

Nastavni termin i prostorija: utorak, 18.30 – 20.45; A-119.

Način prijave na kolegij: studenti / studentice prijavljuju se na kolegij e-prijavnicom na e-adresu ili ; pri prijavi e-poštom student/studentica treba navesti: ime i prezime, studijsku grupu/studijske grupe, godinu (semestar) studiranja, smjer.

Sadržaj kolegija

 1. Uvod u dramaturgiju – Definicije drame – Pristupi analizi dramskih tekstova, metodologija
 2. Uvod u teatrologiju – Definicije kazališta – Pristupi analizi kazališne umjetnosti, scenskih, izvedbenih umjetnosti, predstave
 3. Dramaturška analiza književnih tekstova i kazališnih predstava – Recepcija
 4. Teatrološka analiza dramskih tekstova i kazališnih predstava te različitih fenomena izvedbenih umjetnosti – Recepcija
 5. Modaliteti čitanja dramskoga teksta
 6. Modaliteti čitanja kazališne predstave i kazališta u užem i širem smislu
 7. Žanrovske analize dramskih tekstova
 8. Žanrovske analize kazališnih predstava, institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga kazališta – Autori, izvođači i publika
 9. Kulturološka analiza dramskih tekstova
 10. Kulturološka analiza  kazališnih predstava – Vrste i tipovi predstava, autora, izvođača i gledatelja
 11. Tekst i predstava, drama i kazalište: fenomeni i mogućnosti povezivanja – Scenska umjetnost, izvedbene umjetnosti – Sinkronija i dijakronija
 12. Semiotika: tekst i predstava, drama i kazalište – Teorija i povijest
 13. Epistemologija: tekst i predstava, drama i kazalište
 14. Metodologija i metodika: tekst i predstava, drama i kazalište, mediji, medijska kultura – Nacionalni okvirni kurikulum – Institucionalizacija (školstvo, kultura, znanost) – Alternativni oblici stvaranja, izvođenja i prikazivanja – Percepcija i recepcija.
 15. Prezentacija i rezultati istraživanja u okviru fakultetske, projektne i terenske nastave

Literatura

Obvezna

 1. Miljenko Foretić, Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika, u: Marin Držić. Zbornik radova [Zbornik radova o Marinu Držiću],, uredio Jakša Ravlić, Matica hrvatska, Zagreb, 1969., str. 233-255.
 2. Silvio D' Amico, Povijest dramskog teatra, preveo s talijanskoga Frano Čale, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1972., poglavlje Grčka i Rim, str. 25-86.
 3. Vladan Švacov, Temelji dramaturgije, Školska knjiga, Zagreb, 1976., 256 str.
 4. Nikola Batušić, Povijest hrvatskoga kazališta, Školska knjiga, Zagreb, 1978., poglavlje Suvremeno hrvatsko kazalište, str. 472-525.
 5. Nikola Batušić, Uvod u teatrologiju, Rotulus Universitas, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991., 370 str. ili Boris Senker, Uvod u suvremenu teatrologiju I. i II. Leykam international, Zagreb, 2011., 270 str. i Zagreb, 2013., 414 str.
 6. Manfred Pfister, Drama. Teorija i analiza, preveo s njemačkoga Marijan Bobinac, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 1998., poglavlje Drama i kazalište, str. 40-76.
 7. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, aB (antiBarbarus), Biblioteka LeX, prevela s francuskoga Jelena Rajak, Zagreb, 2004., deset natuknica-pojmova;  ukupno 18 stranica.
 8. Marco De Marinis, Razumijevanje kazališta. Obrisi nove teatrologije, preveli s talijanskoga Ivana Senker i Boris Senker, Biblioteka Sintagma, AGM, Zagreb, 2006., poglavlje Semiotika, str. 5-36.
 9. monografije o Dubrovačkim ljetnim igrama, razna izdanja i godine
 10. pet drama iz hrvatske književnosti
 11. pet drama iz svjetske književnosti
 12. teatrografija: Repertoar hrvatskih kazališta, projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i pet recentnih kazališnih predstava

Izborna

 1. Robert Pignarre, Povijest kazališta, prevela s francuskoga Alka Škiljan, Matica hrvatska Zagreb, 1970., 165 str.
 2. Peter Brook, Prazni prostor, prevela s engleskoga Giga Gračan, Biblioteka MM, Edicija Vidici, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1972., 155 str.
 3. Louis Jouvet, Rastjelovljeni glumac, prevele s francuskoga Vlasta Gotovac i Ana Gotovac, stručna redakcija Nikola Batušić, Biblioteka Prolog, velika edicija, Izdanja Centra za kulturnu djelatnost Zagreb, Zagreb, 1983., 320 str.
 4. Mario Apollonio, Povijest komedije dell'arte, Biblioteka Prolog, velika edicija, Izdanja Centra za kulturnu djelatnost Zagreb, preveo s talijanskoga Frano Čale, Zagreb, 1985., 240 str.
 5. K. S. Stanislavski, Moj život u umjetnosti, prevela s ruskoga Ognjenka Milićević, Biblioteka Prolog, velika edicija, Cekade, Zagreb, 1988., 424 str.
 6. Siegfried Melchinger, Povijest političkog kazališta, Biblioteka Civilizacija, Grafički zavod Hrvatske, prevela s njemačkoga Vida Flaker, Zagreb, 1989., 540 str.
 7. The Concise Oxford Companion to the Theatre, Edited by Phyllis Hartnoll, Oxford University Press, Oxford – New York, 1990., 640 str.
 8. Marvin Carlson, Kazališne teorije, 1, 2, 3, prevela s engleskoga Lara Hölbling Matković, stručna redakcija Boris Senker, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 1996. (prva knjiga), 1997. (druga knjiga), 1997. (treća knjiga). 184 str.,  250 str.,  298 str.
 9. Cicely Berry, Glumac i glas, prevela s engleskoga i za hrvatski prilagodila Antonija Ćutić, AGM / Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1997., 255 str.
 10. Peter Szondi, Teorija moderne drame 1880-1950, preveo s njemačkoga Ivan Katić, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb, 2001., 143 str.
 11. Glynne Wickham, A History of the Theatre. Second Edition, Phaidon, London – New York – Hong Kong, 2002., 288 str.
 12. Hans-Thies Lehmann, Postdramsko kazalište, preveo s engleskoga Kiril Miladinov, Biblioteka Akcija, Centar za dramsku umjetnost, Zagreb, 2004., 380 str.
 13. Branko Gavella, Dvostruko lice govora, priredila Sibila Petlevski, Biblioteka Akcija, Centar za dramsku umjetnost Zagreb, Zagreb, 2005., 348 str.
 14. Branko Gavella, Teorija glume, priredili Nikola Batušić i Marin Blažević, Biblioteka Akcija, Centar za dramsku umjetnost Zagreb, Zagreb, 2005., 288 str.
 15. Joseph R. Roach, Strasti glume. Studije o znanosti glume, prevela s engleskoga Marijana Javornik Čubrić, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb, 2005., 330 str.
 16. Sibila Petlevski, Drama i vrijeme, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2007., 295 str.
 17. Nella Lonza, Kazalište vlasti, Posebna izdanja, Serija: Monografije,  Zagreb-Dubrovnik, 2009., 591 str.
 18. Darko Lukić, Kazalište u svom okruženju. Knjiga 1. Kazališni identiteti, Leykam international, Zagreb, 2010., 352 str.
 19. Darko Lukić, Kazalište u svom okruženju. Knjiga 2. Kazališna intermedijalnost i interkulturalnost, Leykam international, Zagreb, 2011., 264 str.
 20. Darko Lukić, Uvod u antropologiju izvedbe. Kome treba kazalište? Leykam international, Zagreb, 2013., 392 str.
 21. časopisi: Prolog, Novi Prolog, Kazalište, Glumište, Hrvatsko glumište, Frakcija, Kulisa.eu, Vijenac, Zarez...

Kontakt: Mira Muhoberac: i

Konzultacije / vrijeme primanja: srijedom / srijeda, 17,30 – 18,30, B-108; 01/6120 071