Naziv predmeta: Hrvatska dijalektna leksikografija

Nositelj kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

Izvođač kolegija: dr. sc. Mira Menac-Mihalić

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Studijski program: diplomski

Status: izborni

Oblik nastave: 2P/1S

Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća proučavanje triju narječja: čakavskog, kajkavskog i štokavskog. Obrađuje se dijalektna fonetika, fonologija, morfologija da bi se moglo pristupiti istraživanju na terenu. Daju se temelji leksikologije i leksikografije. Kao predlošci za proučavanje u radu na seminarima uzimaju se postojeći dijalektni rječnici pojedinih mjesnih govora, grupe govora ili dijalekata kao i budući rječnici za koje u sklopu kolegija sami studenti prikupljaju podatke i po određenim ih principima sređuju, oblikuju i stvaraju. Studenti odabiru jednu od predloženih tema i govor koji će istraživati. Nakon obavljenog terenskog istraživanja prikupljena se građa ispisuje, usustavljuje i analizira. Izrađuje se seminarski rad.

Cilj kolegija:
Upoznati studente sa suvremenom metodologijom sinkronijskog opisa dijalekata, a isto tako i sa suvremenim sredstvima i načinima istraživanja da bi se moglo pristupiti izradi dijalektnih rječnika. Osposobiti studente za samostalno istraživanje i bavljenje leksikografskim radom.

Literatura

Obvezatna:

 1. Brozović, D., 1997: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156;
 2. Menac-Mihalić, Mira; Celinić, Anita. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije. Zagreb : Knjigra, 2012.


Dodatna

 1. Babić, Ivan. 2008. Studenački rječnik, Studenci;
 2. Bačić Fratrić, A.:1988. Rječnik blatskog govora hrvatskog jezika na hrvatski rastumačen, Blato;
 3. Baničević, B. 2000. Rječnik starinskih riječi u Smokvici na Korčuli, Žrnovo;
 4. Bencsics, Nikolaus i sur. 1982. Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik, Zagreb – Eisenstadt
 5. Bencsics, Nikolaus i sur. 1991. Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Zagreb – Eisenstadt
 6. Berezina Matoković, D. 2004. Ričnik velovareškega Splita, Denona Zagreb;
 7. Belović, S., Blažeka, Đ. 2009. Rječnik govora Svetog Đurđa (rječnik ludbreške Podravine), Zagreb;
 8. Boerio, G. 1829. Dizionario del dialetto Veneziano, Venezia;
 9. Bojanić Mihailo – Rastislava Trivunac, 2002. Rječnik dubrovačkog govora, Beograd;
 10. Breu Walter – Giovanni Piccoli – Snježana Marčec, 2000. Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce, Campobasso;
 11. Čuljat, Marko. 2004. Ričnik ličke ikavice, Lik@ press, Gospić;
 12. Dulčić, J. i P., 1985. Rječnik bruškoga govora, Hrvatski dialektološki zbornik 7-2;
 13. Geić, D. Šilović, S.: 1994. Rječnik trogirskog cakavskog govora, Trogir;
 14. Gusić Ivica – Filip Gusić, 2004. Rječnik govora Dalmatinske zagore i Zapadne Hercegovine, Zagreb
 15. Hraste, M., Šimunović, P., Olesch, R. 1979. Čakavisch-deutsches Lexikon I, Wien: Böhlau Verlag Köln
 16. http://www.metkovic.hr (Rječnik).
 17. Ivančić-Dusper, Đurđica, 2003. Crkveniški besedar, Rijeka: Adamić
 18. Jurišić, B., 1973. Rječnik govora otoka Vrgade 2. dio JAZU, Zagreb
 19. Kalogjera Damir – Mirjana Fattorini Svoboda – Višnja Josipović Smojver, 2008. Rječnik govora grada Korčule (+ CD-ROM), Zagreb
 20. Kranjčević, M. 2004. Ričnik gacke čakavšćine. Konpoljski divan, Katedra Čakavskoga sabora pokrajine Gacke, Otočac
 21. Krstić Kruno, 2007. Rječnik govora zadarskih Arbanasa, Zadar 1987.
 22. Kustić, N. 2002. Cakavski govor grada Paga s rječnikom. Društvo Pažana i prijatelja Paga u Zagrebu, Zagreb;
 23. Kuzmanović Mladen, 1972. Rječnik i komentar Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, Zagreb
 24. Lipljin, T., 2002. Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora, Varaždin, Garestin;
 25. Lipovac-Radulović, V. 1998. Romanizmi u Crnoj Gori - jugoistočni dio Boke kotorske, Novi Sad.
 26. Lisac, J., 2004. Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb;
 27. Lisac, J., 2009. Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing -Tehnička knjiga, Zagreb;
 28. Lončarić, M., 1996. Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb;
 29. Lukežić, I., 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb;
 30. Lukežić, I., 2015. Zajednička povijest hrvatskih narječja 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb;
 31. Lukežić, I., Zubčić, S. 2007. Grobnički govor XX. stoljeća, Rijeka
 32. Magner, Thomas F., Jutronić, D. 2006. Rječnik splitskog govora, Zagreb – Dubrovnik
 33. Mahulja, Ivan 2006. Rječnik omišaljskoga govora, Rijeka – Omišalj: Riječki nakladni zavod
 34. Malnar, Slavko, 2002. Pamejnek, Čabar - Rijeka
 35. Malnar, Slavko, 2008. Rječnik govora čabarskog kraja, Čabar
 36. Mardešić Centin, P., 1977. Rječnik komiškog govora, Hrvatski dijalektološki zbornik 4, Zagreb
 37. Maresić J. i M. Menac-Mihalić 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb;
 38. Maresić, Jela. 1995. Mali frazeološki rječnik govora Podravskih Sesveta, Podravski zbornik, Koprivnica, 219-236
 39. Maričić Tomislav, 2000. Rječnik govora mjesta Kuljica na otoku Ugljanu, Zagreb
 40. Martinović Žarko, 2005. Rječnik iškoga govora, Zadar
 41. Mataga, Vojislav. 2003. Romanizmi u neretvanskome govoru, Zagreb
 42. Matas, Mate, Šilović, Duje. 1995. Mali rječnik i opis običaja zagorskih sela, Zbornik o Zagori, 1
 43. Matković Dinko, 2004. Rječnik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru, Jelsa
 44. Menac-Mihalić, M. 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga;
 45. Mihulja Ivan, 2006. Rječnik omišaljskoga govora, Rijeka – Omišalj
 46. Miotto, L. 1991. Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, Trieste;
 47. Moguš, M. 2002. Senjski rječnik. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Matica hrvatska Senj, Zagreb-Senj;
 48. Mohorovičić-Maričin Franjo, 2001. Rječnik čakavskog govora Rukavca i bliže okolice, Rijeka – Opatija
 49. Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik, Zagreb – Eisenstadt 1982.
 50. Pavešić, Marija, Blaženka Magaš, Željko Laloš 2006. REJČ DO RIČI - besejdnek dejuonškega devoana / rječnik delničkoga govora, ADAMIĆ, RIJEKA
 51. Petrić, Željko 2008. Splitski rječnik
 52. Piasevoli, A. 1993. Rječnik govora mjesta Sali, Matica hrvatska u Zadru, Zadar;
 53. Piccoli Agostina – Antonio Sammartino – Snježana Hozjan – Mira Menac-Mihalić, 2000. Dizionario dell’idioma croato-molisano di Montemitro, Montemitro – Zagreb
 54. Radišić, T, 1991. i 1993. Ričnik spliskog govora, Santa Barbara, California
 55. Radulić Ladislav, 2002. Rječnik rivanjskoga govora, Zadar
 56. Roki-Fortunato, A. 1997. Libar viškiga jazika, Toronto, Kanada;
 57. Sekulić Ante, 2005. Rječnik govora bačkih Hrvata, Zagreb
 58. Sokolić-Kozarić Josip – Gojko Sokolić-Kozarić, 2003. Rječnik čakavskog govora Novog Vinodolskog, Novi Vinodolski
 59. Šamija Ivan Branko, 2004. Rječnik imotsko-bekijskoga govora, Zagreb
 60. Šamija, I. B., Ujević, P. 2001. Rječnik imotskoga govora, Zagreb;
 61. Šegvić, Edo, 2007. Rječnik na CD-u, Naš dil mediterana, Split
 62. Šimunović Petar, 2006. Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar
 63. Šimunović Petar, 2009. Rječnik bračkih čakavskih govora, Zagreb
 64. Škaljić, A. 1989. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo.
 65. Takač Ferdinand 2004. Rječnik sela Hrvatski Grob (horvatansko-hrvatsko-slovački rječnik)
 66. Tičić Ante, 2004. Rječnik govora mjesta Povljane na otoku Pagu, Zadar
 67. Turčić, Branko, 2002. Sedmoškojani. Prvi čakavski rječnik, Rijeka: Adamić
 68. Turina, Z. i Šepić Tomin, A. 1977. Rječnik izraza (područje Bakarca i Škrljeva), Rijeka;
 69. Večenaj, M. i Lončarić, M. 1997. Rječnik govora Gole, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb;
 70. Velčić, N. 2003. Besedar bejske Tramuntane, Katedra Čakavskog sabora Cres - Lošinj, Mali Lošinj, Beli, Rijeka;
 71. Vidović, R. 1984. Pomorski rječnik, Split;
 72. Vinja, V. 1998. i 2003. Jadranske etimologije, Knjiga I, A-H i Knjiga II, I-Pa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb;
 73. Vuković, S. 2001. Ričnik selaškega govora, Laus, Split;
 74. Vulić, S., Maresić, J.1996. Mali rječnik tkonskoga govora, Filologija 26, 117-133
 75. Znika, Marija. 2017. Rječnik podgajačkoga govora, Zagreb
 76. Žarković, Ilija. 2009. Zaboravljeni rječnik – govor golubinačkog kraja. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica
 77. Žegarac Peharnik, M. 2003. Mali tematski rječnik samoborskoga kajkavskog govora, Samoborfest, Samobor