Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
14. 2. 2013.

Teorija nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2

Naziv predmeta: Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Naziv kolegija (za dvopredmetni nastavnički studij): Teorija nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2

Nositelj kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

Izvođač kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

ECTS bodovi: 3

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezni

Semestar izvođenja: 8. semestar (ljetni); IV. godina

Oblici nastave: (1P + 1S) × 15 = 30 sati

Uvjeti za upis kolegija: -

Način provjere znanja: pismeni i usmeni

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Upoznavanje studentica/studenata s teorijom nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te osposobljavanje za izvođenje te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.

Sadržaj kolegija: Dramski tekst kao lingvometodički predložak. Nastava fonetike i fonologije. Nastave morfologije. Scenski pristup dramskom djelu. Nastava sintakse. Bajka, basna i novela u nastavi. Nastava leksikologije. Šenoin roman Zlatarovo zlato u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije. Nastava stilistike. Marinkovićev Kiklop u četvrtom razredu srednjih škola. Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika u nastavi. Govorne i pismene vježbe. Ocjenjivanje i ispravljanje učeničkih pisanih uradaka. Diskurzivni književni oblici u nastavi. Nastava književnosti i drugih umjetnosti.

Obvezna literatura (samo izabrana poglavlja prema sadržaju kolegija):

 • Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 • Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 • Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja, Zagreb, 2005.
 • Vlado Pandžić, Hrvatski roman u školi, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura (neobvezna literatura):

 • Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split, 2007.
 • Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 • Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić, Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Zagreb, 2004.
 • Dragutin Rosandić, Novi metodički obzori, Zagreb, 1993.
 • Ana Gabrijela Šabić, Učenik i lirika, Zagreb, 1991.
 • Dragutin Rosandić, Od slova do teksta i metateksta, Zagreb, 2002.
 • Aristotel, Retorika, Zagreb, 1989.
 • Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1984.
 • Đuro Gračanin, Temelji govorništva, Zagreb, 1954.
 • Ivo Škarić, Temeljci suvremenog govorništva, Zagreb, 2000.
 • Dušanka Vuletić, Govorni poremećaji, Zagreb, 1987.
 • Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.
 • Mile Mamić - Vlado Pandžić - Josip Kekez, Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Josip Kekez - Vlado Pandžić - Mile Mamić, Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Mile Mamić - Josip Kekez, Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Josip Kekez - Mile Mamić, Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1, Zagreb, 2004.
 • Goran Novaković - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2, Zagreb, 2006.
 • Vlado Pandžić - Gea Cetinić, Priručnik za profesore 1 (uz Hrvatsku čitanku 1 za prvi razred gimnazije), Zagreb, 2004.
 • Iva Gruić, Prolaz u zamišljeni svijet, Zagreb, 2002.