Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
18. 2. 2013.

Jezik i kultura bosanskih franjevaca

Izborni kolegij za studente diplomskoga studija

Ljetni semestar 2012/2013.

Prof. dr. Ivo Pranjković

1. Nastavne jedinice

 • Književni jezik u BiH od 11. do 17. stoljeća
 • Književni jezik u BiH od 17. do kraja 19. stoljeća
 • Franjevačka provincija Bosna Srebrena od 1291. do danas
 • Bosanica i latinica u BiH
 • Književna djelatnost bosanskih franjevaca u 17. stoljeću: Matija Divković
 • Ostali pisci 17. stoljeća koji svoja djela objavljuju bosanicom: Pavao Posilović, Pavao Papić, Stjepan Margitić te Stjepan Matijević (crkvena ćirilica!)
 • Pisci 17. stoljeća koji objavljuju latinicom: Ivan Bandulavić, Ivan Ančić, Mihovil Radnić
 • Književna djelatnost u 18. stoljeću: Filip Lastrić
 • Lovro Šitović Ljubušak, Lovro Bračuljević, Jeronim Filipović, Marko Dobretić, Stjepan Vilov
 • Franjevački ljetopisci: Marko Vasiljević, Nikola Marčinkušić Lašvanin, Bono Benić, Marijan Bogdanović, Ivan Stražemanac, Jako Baltić
 • Franjevačke gramatike
 • Važniji pisci 19. stoljeća: Martin Nedić, Blaž Josić, Marijan Šunjić, Petar Bakula, Antun Knežević
 • Ivan Frano Jukić i Grgo Martić
 • Književno djelo Ive Andrića i bosanski franjevci

2. Literatura

A. Obvezatna

 • Julijan Jelenić: Kultura i bosanski franjevci, I (1912), II (1915), Sarajevo (pretisak Sarajevo, 1990)
 • Herta Kuna: Hrestomatija starije bosanske književnosti, knj. 1, Sarajevo, 1974.
 • Anto Slavko Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo, 1991.
 • Ivo Pranjković: Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene, Zagreb, 2000.
 • Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od XIV. do sredine XVIII. stoljeća (prir. I. Pranjković), Sarajevo, 2005.
 • Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od sredine XVIII. do konca XIX. stoljeća (prir. M. Karamatić), Sarajevo, 2006.
 • Darija Gabrić-Bagarić: Primjeri bosanskohercegovačke pismenosti i književnosti od 11. do 19. stoljeća, Zagreb, 2004.

B. Izborna

 • Ivan Lovrenović: Unutarnja zemlja. Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, 1998.
 • Ignacije Gavran: Suputnici bosanske povijesti – Sedam stoljeća djelovanja bosanskih franjevaca, Sarajevo, 1990.
 • Anđelko Barun: Svjedoci i učitelji. Povijest franjevaca Bosne Srebrene, Sarajevo – Zagreb, 2003.
 • Ante Sekulić: Hrvatski pisci u ugarskom Podunavlju od početaka do kraja XVIII. stoljeća, Zagreb, 1993.
 • Darija Gabrić-Bagarić: Jezik Ivana Bandulavića, bosanskog franjevca XVII. vijeka, Sarajevo, 1989.
 • Andrija Zirdum: Filip Lastrić – Oćevac (1700-1783). Prilog kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine, Zagreb, 1982.
 • Ivo Pranjković: Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku, Zagreb, 2008.
 • Zbornik radova o Matiji Divkoviću, Sarajevo, 1982.