Silabi i rokovi › Ispitni rokovi
 
5. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Dr. sc. Ana Ćavar
6. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
9. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
9. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
9. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Doc. dr. sc. Marko Alerić
9. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Doc. dr. sc. Marko Alerić
9. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
10. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
10. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
10. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
10. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Izv. prof. dr. sc. Dean Slavić
10. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Izv. prof. dr. sc. Dean Slavić
10. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Izv. prof. dr. sc. Dean Slavić
10. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Izv. prof. dr. sc. Dean Slavić
10. 7. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Izv. prof. dr. sc. Dean Slavić
10. 7. 2018.
Starija hrvatska književnost
T. Bogdan, D. Grmača
10. 7. 2018.
Starija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Dolores Grmača
11. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
11. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
11. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.