Silabi i rokovi › Ispitni rokovi
 
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika
18. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
18. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
18. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
19. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
19. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Ivan Marković
19. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
19. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
19. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
19. 6. 2018.
Stilistika
19. 6. 2018.
Stilistika
19. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Tatjana Pišković
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.