Silabi i rokovi › Ispitni rokovi
 
14. 2. 2018.
Hrvatska usmena književnost
14. 2. 2018.
Starija hrvatska književnost
14. 2. 2018.
Hrvatska usmena književnost
14. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
14. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
14. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
14. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
14. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
dr. sc. Iva Nazalević Čučević
15. 2. 2018.
Teorija književnosti
15. 2. 2018.
Teorija književnosti
15. 2. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Doc. dr. sc. Marko Alerić
15. 2. 2018.
Teorija književnosti
15. 2. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Dr. sc. Ana Ćavar
19. 2. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Doc. dr. sc. Marko Alerić
19. 2. 2018.
Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Doc. dr. sc. Marko Alerić
20. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
20. 2. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
20. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
20. 2. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
20. 2. 2018.
Stilistika
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.