Ispitni rok iz predmeta:

Hrvatska standardna prozodija

Nastavnik: Dr. sc. Helena Delaš

Vrijeme: 09:00

Napomena:

Mjesto održavanja ispita: D-VII