Ispitni rok iz predmeta:

Pravogovor u nastavi (izborni kolegij)

Nastavnik: Doc. dr. sc. Marko Alerić

Vrijeme: 09:00

Napomena:

Usmeni ispit. Mjesto održavanja ispita: B-108