Studij › Opće obavijesti
28. 9. 2016.

Odluka Odsjeka za kroatistiku o uvjetima za upis na diplomski studij kroatistike u ak. god. 2016./2017.

Kandidati koji su preddiplomski studij kroatistike završili na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisuju se na diplomski studij prema do sada važećim uvjetima.

Kandidati koji preddiplomski studij kroatistike nisu završili na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu polažu kvalifikacijski ispit, koji obuhvaća gradivo jezgre studija (kolegiji iz hrvatskoga standardnoga jezika, starije i novije hrvatske književnosti, usmene književnosti, teorije književnosti i stilistike). Kandidati koji u programu preddiplomskoga studija kroatistike nisu imali stilistiku ne polažu dio ispita iz toga predmeta. Preduvjet je za prijavu prosjek ocjena 3,5 ili viši.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij komparativne književnosti s prosjekom ocjena 4,0 ili višim upisuju diplomski studij kroatistike uz uvjet da polože sve jezikoslovne kolegije propisane u jezgri studija kroatistike (Teorija jezika, Staroslavenski jezik, Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, Jezične vježbe I i II, Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija, Morfologija, Sintaksa, Povijest hrvatskoga jezika, Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Hrvatska dijalektologija I i II, Stilistika, ukupno 60 ECTS).

Kandidati koji su završili preddiplomski studij kroatologije polažu kvalifikacijski ispit, koji obuhvaća predmete iz jezgre studija. Prema rezultatima ispita određuju im se razlikovni kolegiji do 60 ECTS-a. Preduvjet je za prijavu prosjek ocjena 4,0 ili viši.

Na diplomski studij kroatistike mogu se prijaviti i kandidati koji su završili bilo koju humanističku grupu s prosjekom ocjena najmanje 4,0. Njihove će se molbe razmatrati individualno te će im se propisati razlikovni kolegiji do 60 ECTS-a. Popis kolegija određivat će se pojedinačno jer je broj preddiplomskih studija koje su takvi studenti mogli završiti jako velik, a kombinacije dviju grupa ne mogu se predvidjeti.