Zbog nepredviđenih okolnosti, nastava iz kolegija Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam neće se održati u petak 5. ožujka 2020. S nastavom ćemo započeti 13. ožujka 2020. prema rasporedu i tada se dogovoriti o terminu nadokande.

S poštovanjem,

Zrinka Božić Blanuša