Dragi svi,

umjesto uvodnog susreta, podjelu u seminarske grupe te preuzimanje osnovnih informacija o pohađanju kolegija i silaba s popisom tekstova za seminarsku nastavu obavit ćemo ovaj tjedan na Omegi. Tamo će vas uz silab te pravila za pohađanje kolegija dočekati i skenirani tekstovi kojima ćemo se baviti. Za prvi seminarski susret već sada krenite pripremati tekst Wolfganga Isera „Proces čitanja - jedan fenomenološki pristup“ te Paula de Mana „Povratak filologiji“.

Lozinka za kolegij na Omegi ove je godine „dunja2019

Obrazac za podjelu u seminarske skupine postat će dostupan u srijedu, 2. listopada u 12 sati, i tada ćete pomoću njega moći odabrati jedan od ponuđenih seminarskih termina.

Svi termini trebali bi biti podjednako popunjeni, zbog čega je uz svaki pridružena i kvota za upis. Budući da još ne znamo konačne brojke slušača, postoji mogućnost manje promjene kvota, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni, stoga ne brinite naiđete li na sve seminarske skupine popunjene. Jednako tako ne brinite ni zateknete li popunjenu jedinu skupinu u koju možete dolaziti s obzirom na kolizije s drugim kolegijima; poželjno bi bilo da u takvoj situaciji sami pronađete osobu s kojom ćete se zamijeniti mjesta u skupinama, no ukoliko to ne uspijete, uz potvrde o kolizijama svakako ćemo vam to osigurati. Dakako, apeliramo da u takvim situacijama budete solidarni s kolegama.

Ostane li kakvih pitanja i nejasnoća, slobodno se javite e-poštom.