Uvodno predavanje na kolegiju Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam održat će se 1. ožujka 2019. prema najavljenom rasporedu. Tada ćemo se dogovoriti i o daljnjem radu na seminarima.

Zrinka Božić Blanuša