Zrinka Božić Blanuša će konzultacije 15.10.2018. održati od 8,30 do 9,30.