Prvi susret sa svim studentima druge i treće godine koji će pohađati kolegij Čitanje književnog teksta održat će se u srijedu 11. 10. u dvorani VII u 14 sati.