Prvi susret sa studentima, podjela u seminarske grupe i dogovor o radu: u srijedu 1. ožujka 2017. u 15,30 u D7. Seminarska nastava počinje 6. ožujka 2017.