Zrinka Božić Blanuša će u srijedu 12. listopada 2016. konzultacije održati od 15 do 16 sati u B117. Ostatak semestra konzultacije će održavati srijedom od 17 do 18 sati.