Studenti koji su prijavili seminarske grupe srijedom neka se upišu na kolegij Stilistika-seminari na Omegi. 
Lozinka je stilsem. 
Prvi je susret 10. ožujka preko BBB-a.